|| ણમો ણમો નાણદિવાયરસ્સ ||  
પદાધિકારીઓ
શ્રી મગનલાલ હરિલાલ દોશી     ટ્રસ્ટી-પ્રમુખ શ્રી પ્રાણલાલ રામજી શેઠ      ટ્રસ્ટી-ઉપપ્રમુખ
શ્રી શશીકાંત ગોરધનદાસ બદાણી       ટ્રસ્ટી શ્રી દામજીભાઇ લાલજીભાઇ એંકરવાળા   ટ્રસ્ટી શ્રી કિશોરભાઇ ભીમજી સંઘવી          ટ્રસ્ટી શ્રી સુભાષચંદ્રજી એસ. રૂણવાલ        ટ્રસ્ટી શ્રી નેણશીભાઇ લાઘાભાઇ શાહ         ટ્રસ્ટી
શ્રી દિનેશભાઇ અનોપચંદ ભાયાણી ટ્રસ્ટી-મંત્રી માનદ મંત્રી
શ્રી ગુણવંતરાય માધવલાલ બરવાળિયા શ્રી દિનેશભાઇ અનોપચંદ ભાયાણી શ્રી મનુભાઇ દુર્લભજી તુરખિયા માનદ ખજાનચી
શ્રી રજનીકાંત ચીમનલાલ ગાંધી
 
 

2021

કાર્યાલય:
કોન્ફરન્સ તથા જૈન પ્રકાશ
(ગુજરાતી આવૃત્તિ) 42, જગન્નાથ શંકરસેઠ રોડ, ચીરા બજાર, ત્રીજે માળે, દશા શ્રીમાળી કાર્યાલયની ઉપર, કમાણી વાડી, મુંબઇ-400002. ટે.ન.: 022-22018629
જૈનપ્રકાશ સાથે આશ્રયદાતા         રૂ।. ૧૦,૦૦૦/- જૈનપ્રકાશ સાથે ઉપઆશ્રયદાતા       રૂ।. ૫,૦૦૦/- જૈનપ્રકાશ સાથે આજીવન લવાજમ    રૂ।. ૩,૦૦૦/- જૈનપ્રકાશ સાથે વાર્ષિક લવાજમ        રૂ।. ૧૫૦/- જૈનપ્રકાશ આજીવન લવાજમ પરદેશમાં U.S.A. $ 200 જૈનપ્રકાશ વાર્ષિક લવાજમ પરદેશમાં U.S.A. $ 50
 કોન્ફરન્સ તથા જૈન પ્રકાશના  ચેક-બેંક ડ્રાફ્ટ 
નીચેના એક જ નામથી Payee’s A/c  નો મોકલવો All India S.S. Jain Conference


 દરેક લેખકના વિચાર સ્વતંત્ર  છે. તેની સાથે અમે
સહમત છે તેમ માની લેવું નહિ. વીતરાગ આજ્ઞા
વિરુદ્ધ હોય તો તુરંત જણાવવા વિનંતિ છે.
કાનુની કાર્યવાહી અધિકાર શ્રેત્ર  મુંબઇ
 
      
     

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

પબ્લિક ટ્રસ્ટ રજી નં. E 10644 (મુંબઈ)
તંત્રી: ડો. રતનબેન ખીમજી છાડવા E-mail:  shahraksha99@hotmail.com
 

for samayik & pratikraman:
www.mahasangh.org
www.pratikraman.net

 
admin: in@divyamcomputech.com
by: www.divyamcomputech.com
mirror sites:
www.jainprakash.net
www.jainprakash.in
 

©All rights reserved with All India S. S. Jain Conference
jain religion magazine pujya namramuni namra muni maharaj saheb pujya shri dhirajmuni dhiraj muni maharah saheb
all india shwetamber shthanakwasi jain conference mumbai shwetambar jain prakash magazine jainprakash magazine
Address:
542, Jagannath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, 3rd Floor,
Above Dasha Shrimali Office, Kamani Wadi, Mumbai - 400 002.
Phone : 2291 8788 / 2201 8629